Latgales dati

1920. gada 10. jūnijs

Krustpils miestam (pirmajam Latgalē) piešķirtas pilsētas tiesības. Turpmākajos gados tiek precizētas pilsētas robežas.
Uz to laiku Latgalē bija 3 pilsētas - Daugavpils, Rēzekne, Ludza.
Iedzīvotāju skaits 1920. gadā:
Daugavpilī - 29 003
Rēzeknē - 9 997
Ludzā - 5 044
Krustpilī - 1 914

Atsauces
  • Maldups, A. (redaktors). Latvija skaitļos. Rīga, 1938. 44. lpp.