Latgales dati

1925. gada 1. septembris

Latvijā ieviesti jaunie pagastu nosaukumi, jo daudzi bija vienādi un atvasināti no krievu valodas, īpaši Latgalē.
Daugavpils apriņķī:
Grāveru pagasts tika pārdēvēts par Aulejas,
Maļinovas par Naujenes,
Izabelinas – par Skaistas,
Mežmuižas par Vīpes.

Rēzeknes apriņķī:
Bikavas par Gaigalavas (bija ierosināts saukts par "Viļņu pagastu"),
Vidsmuižas par Gaļenu,
Biržgaļas par Labvārža,
Rozentovas par Maltas,
Rozenmuižas par Rēznas.

Ludzas apriņķī:
Janovelas par Brigu,
Eversmuižas par Ciblas,
Michailovas par Mērdzenes,
Zaļmuižas par Nautrēnu,
Posines par Pasienes,
Lanskorovas par Šķaunes.

Jaunlatgales apriņķī:
Višgorodas – Augšpils,
Domopoles – Bērzpils,
Kačanovas – Kacēnu,
Tolkovas – Linovas,
Bokovas – Purvmalas,
Kokorevas par Tilžu.
Arī pareizrakstības ziņā tika veikti labojumi, piemēram, Borkovas vietā Barkavas, Izvoltas – Izvaltas, Kolupes – Kalupes, Rudzatu – Rudzētu.
Lēmumu apstiprināja Iekšlietu ministrs 1925.gada 23. jūlijā pēc speciālas komisijas lēmuma projekta.

Atsauces
  • “Pārdēvēti pagasta nosaukumi.” Policijas Vēstnesis. 1925. 31.jūlijs.