Latgales dati

2015. gada 5. novembris

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts Valsts Pētījumu programmā «Letonika» ir publicējis Māras Kiopes monogrāfiju «Klātbūtne. Latviešu un brazīliešu filozofa jezuīta Staņislava Ladusāna dzīve un darbs».
Tas ir pirmais tik apjomīgs pētījums par Latīņamerikā un visā pasaulē pazīstamo filozofijas profesoru, kristīgās filozofijas pasaules kongresu organizatoru, Sanpaulu Universitātes rektoru, daudzu grāmatu autoru, pirmo brazīlieti un pirmo latvieti, kurš kļuvis par pāvesta akadēmijas akadēmiķi.
Monogrāfijā autore atklāj jezuītu tradīcijas ietekmi uz Latvijas kultūrvidi, analizē XX gadsimta vidus poļu, itāliešu, brazīliešu filozofisko domu, stāsta par Staņislava Ladusāna dzīves gājumu un parāda viņa daudzpusīgā humānisma filozofijas veidošanos.

Atsauces
  • Kiope, M. Klātbūtne. Latviešu un brazīliešu filozofa jezuīta Staņislava Ladusāna dzīve un darbs. Rīga: LU FSI, 2015. 521 lpp.
87991e432ac257b102c42c0b9a0c1ec1a5607259