Latgales dati

1833. gada 2. jūnijs

1833. gada 21. maijā pēc vecā stila
Uz to ierodas cars Nikolajs I un Krievijas garīdzniecības augstākie pārstāvji.
Celtniecības darbi sākti 1810. gadā, bet pēc cietokšņa atklāšanas tā celtniecība turpinās līdz 19.gs. 60. gadiem. Projekta autors inženieris J.Hekelis.
Pēc 1833.gada radās ierosme katru gadu Vasarassvētkos šo notikumu atcerēties ar krusta gājienu no baznīcas pa visu cietokšņa valni.
Arī pēc iesvētīšanas cietoksnī turpinājās celtniecības darbi.
Pamatdati par cietoksni:
citadeles platība - 150 ha
galvenā vaļņa garums - 2435 m
vaļņa augstums - 8 m
vaļņa biezums - 22 m.

E95081e92af5c504452fad3b7af5d7b3e3109f73