Latgales dati

1919. gada 15. septembris

Par Latgales apgabaltiesas dibināšanas datumu uzskata 1919. gada 15. septembri, kad Rīgā darbību sāka pirmie Latgales apgabaltiesas locekļi. Apgabaltiesas priekšsēdētājs B.Kampe darbā pieņemts pims tam, 1919. gada 22. augustā ar Ministru kabineta rīkojumu.
Latgales apgabaltiesa savu darbību uzsāka Rīgā, Augstākās tiesas namā, vēlāk īrētā dzīvoklī Reimera ielā 1, kur palika līdz 1921. gada janvārim. Pirmais apgabaltieesas loeklis. bija M. Magnuss, kam sekoja £.Laiviņš, V. Labunskis, E. Strombergs, M. Abuls, M. Kirjakovs un B. Cīrulis. Miertiesneši bija A. Laizāns, St. Beļakovs un L. Lielmežs. Pirmie izmeklēšanas tiesneši bija K. Gusevs, kam uzdeva organizēt arī apgabaltiesas prokuratūru, un J. Krievāns. Apgabaltiesas sēdeklis bija paredzēts Rēzeknē, bet tikai telpu trūkuma dēļ nācās izvēlēties Daugavpili, kur Alejas ielā 1921. g. novietojās Latgales apgabaltiesa.
Pirmā tiesas sēde notiek 1919. gada 17. decembrī.

Atsauces
  • “Daugavpils apgabaltiesas 15 darbības gadi.” Latvijas Sargs. 1935. 4.janvāris.
  • Bogdanoviča, A. “Mazliet par Daugavpils apgabaltiesas darbības sākumu.” Latviešu juristu raksti, 1970. Nr10/11, 62.-63.lpp.