Latgales dati

2009. gada 14. maijs

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē promocijas darbu pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvē Daugavpils Universitātes docētājs MĀRIS ČAČKA. Temats: “Studentu radošās darbības attīstība mākslas studiju procesā”.
Zinātniskā vadītāja: Dr. paed., profesore Aleksandra Šļahova. Recenzenti: profesore Dr. paed. Jeļena Davidova (DU); profesore Dr. paed. Baiba Briede (LLU); profesore Dr. paed. Elita Volāne (RPIVA), profesore Dr. paed. Malgoržata Suswillo (Varmijas un Mazūras Universitāte Olštinā, Polija).