Latgales dati

2010. gada 26. marts

Daugavpils Universitātes Valodniecības nozares sastatāmās un salīdzināmās apakšnozares promocijas padomes sēdē Daugavpils Universitātes docētāja INTA VINGRE aizstāv promocijas darbu “Dusmu emociju metaforikas kontrastīvais aspekts latviešu un vācu valodā“ filoloģijas doktora grāda iegūšanai.
Tas ir pirmais darbs, kurš tapis Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai" ietvaros.