Latgales dati

2006. gada 1. marts

DU psiholoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē DU docētājs ALEKSEJS RUŽA aizstāv promocijas darbu par tēmu “Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par ES valstīm”. Aleksejam RUŽAM piešķirts psiholoģijas doktora (Dr.psihol.) zinātniskais grāds psiholoģijas nozarē sociālās psiholoģijas apakšnozarē.

Atsauces