Latgales dati

2006. gada 24. marts

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāv Daugavpils Universitātes docētājs Gatis OZOLIŅŠ. Temats “Latviešu tautasdziesmu totēmiskā simbolika (radību, krustību un kāzu rituāli)”.
Recenzenti: Dr.philol.Dace Bula, Dr.philol. Angelika Juško–Štekele, Ph.D. Aivita Putniņa.