Latgales dati

1920. gada 16. maijs

Poļu sapieru vienības pabeidza Daugavpils dzelzceļa tilta remontu. 22. maijā cietoksnī izvietotās vienības devās uz Kijevu.
Remonts sākts 18. janvārī, tajā iesaistīti 300 gūstekņu un tikpat daudz algotu vietējo civiliedzīvotāju.
Daugavpilī, būvējot dzelzceļa tiltu, poļi iedarbināja kokzāģētavas, nelielu elektrostaciju, atvēra vairākas darbnīcas. Starp būvē nodarbinātajiem gūstekņiem bija izcēlusies izsituma tīfa epidēmija, tāpēc tika uzcelts neliels hospitālis. Kokmateriālus piegādāja no apkārtnes mežiem.
Lietuvas – Baltkrievijas frontes virspavēlnieks S. Šeptickis presē atzina, ka pēc Daugavpils dzelzceļa tilta remonta Polijas armija varēs saņemt no Rietumiem bruņojumu cauri Rīgai.
Tilts tika sapridzināts poļu karaspēka uzbrukuma laikā 1919. gada 28. septembrī. Tilta saspridzinātā daļa palika Daugavas gultnē. 1934. gadā šīs paliekas no upes tika izceltas.

Atsauces
  • “Daugavu atbrīvos no tilta paliekām.” Latgales Ziņas. 23.2.1934.
  • “Dzelzceļu tehniskā direkcija.” Valdības Vēstnesis. 26.04..1934.
  • Jēkabsons, Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920.gadā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 98.-99., 171. lpp.
  • “Daugavpilis tylts.” Latgolas Vōrds. 1920. 21. maijs.
856aaa21415a48061b2a334c414073704a36cb92
1307c4278c743fab64086bfbb4fbd3c8b9d33e87
4d7233948109b06ff704cd34c8ae4c2e87494f8a