Latgales dati

1925. gada 17. maijs

Latgales dziesmu un jaunatnes vingrošanas sporta svētki Rēzeknē noris 17.-18.maijā. Tajos piedalās pamatskolu, vidusskolu, baznīcas un kultūras organizāciju 50 kori, ap 2000 dalībnieku un 5000 viesu. Dalībnieki apvienoti divos koros - vidusskolu, biedrību, baznīcu koris un pamatskolas koris. Virsdiriģenti - Artūrs Bobkovics, Valdemārs Pauliņš, Nikolajs Vidulejs.
Svētki ilgst divas dienas. Pasākuma sākumā Latvijas himna dziedāta trīs reizes.
Svētkus atklāja Valsts prezidents J.Čakste, bija ieradies Ministru prezidents H.Celmiņš, ārlietu ministrs Z.Meierovics.
Svētku laikā (16.-19.maijs) darbojās Franciska Varslavāna un Alberta Filkas gleznu izstāde. Laikraksti ziņoja, ka laika apstākļi bijuši nelabvēlīgi, tomēr skatītāju bija daudz ieradušies.
Literatūrā dēvēti par Pirmajiem Latgales dziesmu svētkiem. Ir ziņas, ka svētkos piedalījušies arī kori no Daugavpils. Pasākums finansēts no valdības puses (lēsts ap 450 tūkst. rbļ)..
Pēc S.Seiļa atmiņām: F.Trasuns bijis neapmierināts, jo maz skanējušas latgaliešu dziesmas.
Otrie Latgales dziesmu svētki notika Daugavpilī 1929.gada 2.jūnijā.

Atsauces
  • “Apskats.” Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1925. 1. jūnijs, 622.
  • “Latgales dziesmu svētku iespaidi.” Daugavas Vēstnesis. 1925. 22. maijs.
  • “Pirmo Latgales dziesmu svētku atskaņas.” Daugavas Vēstnesis. 1925. 29. maijs.
  • “Latgales jaunatnes dziesmu svētki.” Daugavas Vēstnesis. 1925. 24. aprīlis.
  • Seiļs, S. Dienasgrāmatas. 1924-1979. Daugavpils: Saule, 2016. 113.lpp.
9aa777a97ef789fe3f6c7d1876cb7a3450abd6a9
A11670d5b53a2e46bebfc70e341b795bee10687c