Latgales dati

1927. gada 11. jūnijs

Pilsētai pievienotas teritorijas - Vilkugārša (no Višķu pagasta), Aizezeru un Raipoles ciemi (no Līksnas pagasta) un valsts meža zemes gar Zemgales - Jaunlatgales dzelzceļu.
Robežas apraksts:
Sākot pilsētas robežu no Daugavas vidus pret Višķu pagasta Rugeļu mājas rietumu robežu, tā iet pa Daugavas vidu līdz Līksnas pagasta Daugavas sādžas dienvidus robežai, tad pa so un Vingru un Poguļankas vasarnicu dienvidus robežu un gar pilsētas zemēm — uz Zirgu ezeru. Tālāk robeža iet pa Zirgu ezera dienvidus krastu un pilsētas zemes robežu, pāri Rīgas-Daugavpils dzelzsceļa linijai, līdz Suņu ezeram, un tālāk pa šī ezera ziemeļu krastu līdz robežu upītei, kas šķir Aizezera sādžu no bij. Līksnas muižas zemēm, tad pa šo upīti līdz ezeriņam, kurā tā ietek, un tālāk taisni pāri ezeri ņam uz tā ziemeļu krastu. No šejienes robeža pagriežas uz dienvidaustrumiem taisni pret dzelzsceļa liniju un iet šinī virzienā līdz pilsētas zemei, tad griežas uz ziemeļaustrumiem un iet pa pilsētas zemes ziemeļu robežu līdz Zemgales-Jaunlatgales dzelzsceļa teritorijai, tālāk pa šīs teritorijas kreiso pusi, no Zemgales skaitot, līdz bij. Goftenberga muižas ziemeļrietumu robežai. Tālāk robeža pa griežas uz dienvidaustrumiem un iet pa bij. Goftenberga muižas, Stropu sādžas (gar Stropu ezeru), atkal Goftenberga muižas un Rugeļu mājas rietumu robežām līdz aprakstītās robežas izejas punktam — Daugavas vidum.

Atsauces
  • “Likums par Daugavpils administratīvajām robežām.” Valdības Vēstnesis. 1927. 11. jūnijs.