Latgales dati

2008. gada 22. decembris

Tā izdevums ir sekmēt dialogu par mazākumtautību etniskās, kultūras, valodas un reliģiskās identitātes jautājumiem, kā arī sniegt atbalstu mazākumtautību sociāli politiskās līdzdalības veicināšanā. Komisijas padomes locekļi ir arī:
Pēteris Keišs - Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības izpilddirektors,
Vanda Krukovska - Latvijas Poļu savienības priekšsēdētāja.

Atsauces