Latgales dati

2005. gada 19. maijs

Zvērestu deva 19 tiesneši, tostarp:
Simona Gmireka – Balvu rajona tiesas tiesnese,
Diāna Koroševska – Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas tiesnese,
Juris Taukuls – Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis.

Atsauces