Latgales dati

1997. gada 28. oktobris

Latvijas Universitātes pedagoģijas zinātnes habilitācijas un promocijas padomes sēdē promocijas darbu pedagoģijas doktora grāda iegūšanai aizstāv Daugavpils Universitātes docētāja Jeļena Davodova. Tēma "J.S.Baha pedagoģiskās idejas".