Latgales dati

2005. gada 26. augusts

Vizītes programmā: Dagdas arodvidusskolas apmeklējums, īsa saruna ar Arodvidusskolas direktori Ināru Zavadsku, tikšanās-apaļais galds ar Krāslavas rajona izglītības un lauksaimniecības darbiniekiem, ziedu nolikšana pie pieminekļa, godinot Represēto piemiņu, neformāla tikšanās ar Dagdas izglītības iestāžu audzēkņiem, pedagogiem, vecākiem, z/s Eži apmeklējums, Viesošanās pie Novaku ģimenes Konstantinovkā, viesošanās pie Kovaļevsku ģimenes Robežniekos, Krāslavas pils apskate, Sv. Donāta Romas Katoļu baznīcas apmeklējums, ziedu nolikšana pie nesen mirušā Baznīcas dekāna kapa, Baznīcas apskate, tikšanās ar Krāslavas iedzīvotājiem Kultūras namā.