Latgales dati

1922. gada 25. jūnijs

Rēzeknē notiek bijušās Rēzeknes tirdzniecības skolas darbinieku un audzēkņu salidojums. Tirdzniecības skola dibināta 1907.gadā kā privāta iestāde un darbojās līdz 1918. gadam. Tiek uzskatīta par pirmo latviešu mācības iestādi Latgalē.
1937. gadā svinēta skolas 30. gade. Uzsvērti F.Obšteina un N.Rancāna nopelni skolas organizēšanā.
Par skolotājiem tirdzniecības skolā ir strādājuši: direktors - inspektors Fridrihs Obšteins, profesors, ekonomists Eduards Balodis /1914-1918/, Valerija Seile /1916-1918/, Helēna Skrinda, Alfrēds Skroders.
Tirdzniecības skolā mācījušies, arī to beiguši: Leons Varslavāns, Jezups Trasuns, Jānis Rubulis /1912/, Viktors Roskošs /1917/, Viktors Roskošs, Aleksandrs Strupišs, teologs Aloizs Broks /1916/, inspektors Jāzeps Seilis, Jēkabs Staško, bīskaps Boļeslavs Sloskāns.
1917. gadā skolā stelpās notika Rēzeknes kongresa otrās dienas pasākumi. Kādu laiku skolā izvietojās evakuētā Jelgavas zemkopības skola. 20. gados skolas telpās bija izvietota Rēzeknes valsts vidusskola.

Atsauces
  • “Pirmās latvju izglītības iestādes jubileja Latgalē.” Latgales Vēstnesis. 1937. 28. jūnijs.