Latgales dati

2006. gada 3. novembris

Daugavpils pilsētas dome rīko starptautisku semināru par Daugavpils cietokšņa turpmāku izmantošanu. Piedalīties pasākumā tika uzaicināti kolēģi no Kauņas Universitātes Kara vēstures institūta, tostarp profesors Valdas Rakutis.
Tiek izvirzīts jautājums par jauna amata (cietokšņa komendanta/ pārvaldnieka) izveidošanas nepieciešamību.
Seminārā piedalās arī DU LPI biedrības "Latgola" biedri G.Barkovska, H.Soms, pilsētas galvenā arhitekte I.Kokina, cietokšna pētnieks A.Mahļins un citi.
Šajā laikā (1. - 20. novembris) notiek cietokšņa detaļplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmais posms.

Cba98038414c4cfbc387a927ca9184f8b3c87eaf