Latgales dati

1954. gada 20. septembris

18. septembrī aktu paraksta Daugavpils izpildkomiteja. Šis datums minēts arhīva dokumentos. Skolas vēstures aprakstā mājas lapā minēts 20. septembris.
Skolas ēkā paredzētas vietas 880 skolēniem. Ēkas platība 2779,6 kv. m.
Pašas skolas pirmsākumi meklējami 1949. gadā, kad skola sāka darboties 1. vidusskolas telpās.
1953. gada 27. janvārī Daugavpils pilsētas vadība paraksta lēmumu par 1,51 ha zemes gabala iedalīšanu 3. vidusskolas ēkas celtniecībai.
2010. gadā ir veikts jumta seguma remonts.
Skolas adrese - Raiņa iela 30.

Atsauces