Latgales dati

2007. gada 15. janvāris

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātajā sēdē DĀVIS GRUBERTS
aizstāv promocijas darbu par tēmu “Palu pulsa koncepcija Daugavas vidusteces palieņu ezeru ekoloģijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. nat.sc., Kestutis Arbačiauskas (Viļņas Universitātes Ekoloģijas institūts); Dr. biol., Andris Andrušaitis (Latvijas Universitāte); Dr. biol. Indriķis Krams (Daugavpils Universitāte).