Latgales dati

1935. gada 17. februāris

Tā dibinājās, apvienojoties Latgales zemnieku biedrībai un Latgales jaunatnes bierībai. Apvienošanās pasākums notiek Daugavpilī.
Pēc pārreģistrācijas 1939.gadā saucās Latgales zemnieku jaunatnes biedrība.
Likvidēta 1940.gadā.

Atsauces
  • Dimants, J. “Jaunōtnes dzeive.” Jaunais Vōrds. 1936. 23.decembris.