Latgales dati

1996. gada 10. janvāris

Parakstīts Latvijas - Somijas memorands par Baltijas jūras un apkārtējās vides aizsardzību. Projekts paredz ūdensņemšanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību Daugavpilī. Projekta kopējās izmaksas 22.3 milj. USD.