Latgales dati

2000. gada 11. decembris

Mūzikas skolotāju sagatavošana augstskolā aizsākās 1963. gadā, kad Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā tika izveidota Mūzikas sekcija, kopš 1965. gada - Mūzikas pedagoģijas katedra, kopš 1970. gada - Mūzikas pedagoģijas nodaļa, kopš 1987. gada - Mūzikas pedagoģijas fakultāte.
No 2001.–2006. gadam par Mūzikas un mākslu fakultātes dekānu ievēlēts docents Voldemārs Skutāns;
2006.–2011. gadam Mūzikas un mākslu fakultātes dekāne bija profesore Aleksandra Šļahova;
no 2012. gada Mūzikas un mākslu fakultātes dekāns ir profesors Ēvalds Daugulis.

Atsauces