Latgales dati

2008. gada 9. novembris

To nodot prof. Dr. Henrijs S. de Romers (Henry S.de Römer). Pētījums sastāv no četrām apjomīgām grāmatām un pielikuma, kas apkopo informāciju par Romeru dzimtu, sākot no 1558. līdz 1948. gadam.
Prof. Dr. Henrijs S. de Romers ir veicis plašu vēsturisku pētījumu par savu dzimtu, kas līdz Otrajam pasaules karam dzīvojusi Janopoles muižā (tagadējais Rēzeknes rajons) un ar savu darbību ir nozīmīgi ietekmējusi pirmskara kultūrvidi Latgalē. Ar Latvijas vēstniecības Kanādā atbalstu Romeru dzimtas vēsturiskais pētījums 2008. gada novembrī nogādāts Latgales kultūrvēstures muzejam.

32783ccb10597af8c5a230710f27e6eb1c954e3c