Latgales dati

2002. gada 6. maijs

Skolotāji nav apmierināri ar trūkumiem, kuri nav joprojām novērsti pēc akreditācijas (nav apstiprināts skolas nolikums, skolas darbiniekiem nav nodibinātas darba attiecības ar pagasta pašvaldību, nav apstiprināta arī Baltinavas skolas attīstības programma).