Latgales dati

1902. gada 19. maijs

Pēc Daugavpilī pavadītajiem 6 gadiem (kopš 1896.gada) projām no pilsētas dodās dzejnieks un intendantūras ierēdnis Andrejs Pumpurs. Aizbraukšanas cēlonis - veselības stāvokļa pasliktināšanās. A.Pumpurs mirst 1902.gada 23. jūnijā /6. jūlijā.
Par aizbraukšanas dienu tiek minēts arī 20. maijs. v.st.?

Atsauces
  • RUDZĪTIS, J. “Andrejs Pumpurs karavīra un ierēdņa gaitās.” Karogs, 1981. Nr. 9.