Latgales dati

1993. gada 7. jūnijs

LU Habilitācijas un promocijas padome Daugavpils Pedagoģiskās universitātes docentam Šeftelim Mihelovičam (1909-1995) par darbu kopumu „Matemātikas mācīšanas metodika" piešķir habilitētā doktora grādu pedagoģijā matemātikas mācīšanas metodikas apakšnozarē.