Latgales dati

1997. gada 12. augusts

A/s "Daugavpils piens" ar tiesas lēmumu pasludināta par maksātnespējīgu. Pilnīgi likvidĕta 2006.gadă.
Līdz 1994.gadam Valsts Daugavpils piena kombināts.
Adrese -Daugavpils, Muitas iela 3.
Piena produktu rażošanu turpmãk attïsta uzņēmums "Latgales piens", kas saistïts ar "Preiļu sieru".