Latgales dati

2006. gada 19. jūlijs

Svētās Sinodes sēdē arhimandrīts Aleksandrs (Matrjoņins), Latvijas Pareizticīgās Baznīcas klēriķis, izvēlēts par Daugavpils bīskapu, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vikāru.