Latgales dati

1893. gada 31. oktobris

1893.gada 19.oktobrī pēc vecā stila
"Latviešu Avīzes" (10.11.1893); "Pērngad 20.maijā lika pamata akmeni Luteru draudzes locekļi savai baznīcai. Darbs bija tik tālu veicies, ka jauno Dieva namu varēja iesvētīt mūsu ticības atjaunošanas dienā, 19. oktobrī. Pie šīs draudzes pieder gan vācieši, gan latvieši. Tālabad tur notur dievkalpošanu abās valodās. Iesvētīšanu izdarīja cien. Kurzemes ģeneralsuperintendents vācu un latviešu valodā. 7 mācītāji un daži citi augsti kungi uz šo goda dienu bijuši atnākuši. No Vidzemes kareivju pulka atskanējusi jauka mūzika, kas arī pēc tam, draudzei dziedot meldijas, spēlējuši līdzi, jo baznīcā nav vēl ērģeles. Dziedātāju koris pušķojis iesvētīšanu ar četrbalsīgām dziesmām. Šīs draudzes mācītājs Buttnera kgs sacījis sprediķi vācu valodā un prāvests Grunera kgs latviešu valodā."
Ģenerālsuperintendants (augstākā administratīvās varas amatpersona, kas pārrauga kādu Baznīcas apgabalu (burtisks jēdziena "bīskaps" tulkojums latīņu valodā). Kurzemes guberņas ģenerālsuperintendants 1892. gadā bija R.J.Bethers (Boettcher), šo amatu ieņēmis 1888.-1897.g.

....
Draudze dibināta 1835.gadā. Celtniecība sākta 1892.gadā.
1895. gadā iesvētītas ērģeles.
1935. gada 6. oktobrī draudze svinēja 100 gadu pastāvēšanas svētkus.
1993. gadā baznīca svinēja 100. gadadienu.
1998. gadā 4. oktobrī draudze svinēja baznīcas 105. gadadienu.
2003. gada 4. oktobrī draudze svinēja baznīcas 110. gadadienu.
Ar šīs baznīcas izbūvi sāka veidoties Daugavpils Baznīckalns, kurā vēlāk izvietojās ari katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku baznīcas. Baznīckalns, mērot pa perimetru minētās četras baznīcas, aizņem 9 ha lielu platību.

Atsauces
  • “Daugavpils Baznīckalns.” http://www.lcb.lv/baznickalns/ (13.06.2014).
  • Liepa, A. “Daugavpils luterāņu baznīca 105. gadskārtas svinībās.” Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija". 1998. 24. oktobris.
  • “No iekšzemēm.” Latviešu Avīzes. 1893. 10. novembris.
C8be68960720bcda0b6c4cc0f62ef115bea80481
B4e9b8745323877670bc3e8a56e40a93dfdc9848
3016b0a49d921bdd82c58478875970f0ed3c3d4a