Latgales dati

1939. gada 1. augusts

Darbu uzsāk Daugavpils apvienotā slimnīca, tajā apvienota agrākā apriņķa slimnīca un pilsētas slimnīca.
Apriņķa slimnīca bija agrākā zemstes slimnīca (19. gs. otrā puse), kas bija aizvietota netālu no Rīgas-Orlas dzelzceļa darbnīcām kalniņā, Mazā Dārza ielā (starp Baznīcas /Strādnieku ielu un Lielā Dārza ielu).
Zemstes slimnīcu 1914. gadā apmeklēja Krievijas imperators ar ģimeni. Otrā pasaules kara laikā daļa ēku nodega, saglabājās 2 ķieģeļu ēkas Mazā dārza 3. Mazā dārza 5 (aiz luterāņu baznīcas).
Par apvienotās slimnīcas vadītāju iecelts ķirurgs Pēteris Grišāns.
Pēc kara apvienotā slimnīca pārcēlās uz Sigulda ielu, agrāko Psihoneiroloģisko slimnīcu.

Atsauces
  • “Panākts neiespējamais.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 1. augusts.