Latgales dati

2003. gada 17. jūlijs

LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes sēdē promocijas darbu psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv Daugavpils Universitātes docētāja Tatjana UZOLE Tēma "Skolotāju profesionālais stress".

Atsauces