Latgales dati

2003. gada 15. jūlijs

DU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde Daugavpilī notiek promocijas darba aizstāvēšana. Promocijas darbu par tēmu "Tālākizglītība lauksaimniecības konsultanta kompetences iegūšanai" aizstāv MAIJA LAITĀNE. Recenzenti: Dr.habil.paed. I. Žogla, Dr.paed. I.Salīte, Dr.habil.paed. J. Pokulis.