Latgales dati

2007. gada 13. oktobris

Rīgas Domā notiek konsekrācijas dievkalpojums, kurā amatā iesvētīti divi Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapi Einārs Alpe un Pāvils Brūvers. E.Alpe uzsāk darbu Daugavpils diecēzē. Daugavpils M.Lutera ev.lut. baznīca iegūs katedrāles statusu. Einārs Alpe kopš 1990. gada ir bijis Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas draudzes mācītājs, beidzamos trīs gadus pildījis Balvu iecirkņa prāvesta pienākumus.