Latgales dati

2007. gada 2. novembris

Daugavpils Universitātes Matemātikas promocijas padomes atklātajā sēdē Daugavpilī INĀRA JERMAČENKO aizstāv promocijas darbu “Kvazilinearizācija un nelineāro robežproblēmu atrisinājumu tipi” matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.math., Jānis Cepītis (Latvijas Universitāte, LU MII); prof., Jurijs Rogovčenko (University of Kalmar); Dr.math., Leonīds Lepins (LU MII).

Atsauces