Latgales dati

1938. gada 7. augusts

Celta pēc inženiera J.Cīruļa būvmeta. Būvdarbus fotografējis draudzes prāvests Fridrihs Kramiņš.
Baznīcā ir mākslinieka A.Egles dāvinātā altāra glezna. Tornis 33 m augsts.
Baznīcā uzstādītas elektriskās ērģeles - pirmās tāda veida Latgalē. Tās bija Latvijā, VEF pēc amerikāņu licences ražotās "Hammonds" ērģeles. Rēzeknes luterāņu draudze 1938. gadā pasūtīja elektriskās ērģeles ar tādu pat prospektu kā stabuļu ērģelēm, lai gan tam šoreiz ir tikai tīri dekoratīva loma. Izmaksas kopā ar uzstādīšanu - 11 000 ls. Rēzeknes ērģeles redzamas VEF ražojumu uzskaites lapā, kas glabājas VEF vēstures muzejā.
VEF muzejā atrastas liecības par vismaz desmit Latvijā saražotajiem instrumentiem (sauktas arī par mākslīgajām ērģelēm).
1931. gads - Slēgta vecā koka baznīca. Dievkalpojumi notiek arodskolas telpās.
1932. gads - Rēzeknes pilsētas dome piešķir draudzei zemes gabalu blakus vecajai baznīcai (2385 kv. m).
1933. gada 13. maijs - Būvdarbu sākums
1933. gada 20. maijs - Svinīgs dievkalpojums būvlaukumā pirms darbu sākšanas.
1933. gads - Trešajos Vasarassvētkos pamatakmens ielikšana un iesvētīšana. Piedalās arhibīskaps Grīnbergs.
1936. gada 17. maijs - Spāru svētki.
1936. gads - Zviedrijas ev.- luter. draudze dāvina kroņlukturi un skaidru naudu.
1949. gads - Padomju laikā baznīcu draudzei atņēma, bet telpas pārbūvēja un izmantoja kinofilmu iznomāšanas kantoris.
1994. gads - Draudze savu īpašumu Raiņa ielā 4 atguva.
No sinagogas atpakaļ atdoti soli, kuri tur novietoti pēc luterāņu baznīcas slēgšanas. Tika atrasta arī A.Egles altārglezna.

Atsauces
C647fc7f7c905ee6278e7c45c9d85b78451b3d60
1c08b030b9cd5730cc2f197e1cc669f435d5c030
5a9c8a937ee453ed6b29b83e0755fc8076d88c7f
4ec0fe902a197b5230b26d0403061ed25d5b8feb
B1be47379b8ea1e408a18c4c3da6ffa7125f280e
Fc259f0b0c5eb2f29e549c79f2746e4d474b6f63
6714af2c0f855eeb38a19b6568925b38bc9998e1
0df869ab342a9753a471bff252c8fba82ae1a7cd
6332c26d2814e44ee3b4adc7988be892daf773a1
E1b2351bdc17628a34e10e1592e56942ce5bad12