Latgales dati

1938. gada 7. augusts

Celta pēc inženiera J.Cīruļa būvmeta. Baznīcā ir mākslinieka A.Egles dāvinātā altāra glezna. Tās turpmākais liktenis nav zināms. Baznīcā uzstādītas elektriskās ērģeles - pirmās tāda veida Latgalē.
1931. gads - Slēgta vecā koka baznīca. Dievkalpojumi notiek arodskolas telpās.
1932. gads - Rēzeknes pilsētas dome piešķir draudzei zemes gabalu blakus vecajai baznīcai (2385 kv. m).
1933. gada 20. maijs - Svinīgs dievkalpojums būvlaukumā pirms darbu sākšanas.
1933. gads - Trešajos Vasarassvētkos pamatakmens ielikšana un iesvētīšana. Piedalās arhibīskaps Grīnbergs.
1936. gada 17. maijs - Spāru svētki.
1936. gads - Zviedrijas ev.- luter. draudze dāvina kroņlukturi un skaidru naudu.
1949. gads - Padomju laikā baznīcu draudzei atņēma, bet telpas pārbūvēja un izmantoja kinofilmu iznomāšanas kantoris.
1994. gads - Draudze savu īpašumu Raiņa ielā 4 atguva.

Atsauces
  • “Dievam un tēvzemei.” Daugavas Vēstnesis. 1938. 10.augusts. [foto].
  • “Rēzeknes ev.-lut. dievnama būve tuvojās noslēgumam.” Jaunākās Ziņas. 1937. 15. oktobris [foto].
  • “Cels jaunu baznīcu.” Latvijas Kareivis. 1933. 16. maijs.
1c08b030b9cd5730cc2f197e1cc669f435d5c030
5a9c8a937ee453ed6b29b83e0755fc8076d88c7f