Latgales dati

1938. gada 7. augusts

Celta pēc inženiera J.Cīruļa būvmeta. Būvdarbus fotografējis draudzes prāvests Fridrihs Kramiņš.
Baznīcā ir mākslinieka A.Egles dāvinātā altāra glezna. Baznīcā uzstādītas elektriskās ērģeles - pirmās tāda veida Latgalē.
1931. gads - Slēgta vecā koka baznīca. Dievkalpojumi notiek arodskolas telpās.
1932. gads - Rēzeknes pilsētas dome piešķir draudzei zemes gabalu blakus vecajai baznīcai (2385 kv. m).
1933. gada 20. maijs - Svinīgs dievkalpojums būvlaukumā pirms darbu sākšanas.
1933. gads - Trešajos Vasarassvētkos pamatakmens ielikšana un iesvētīšana. Piedalās arhibīskaps Grīnbergs.
1936. gada 17. maijs - Spāru svētki.
1936. gads - Zviedrijas ev.- luter. draudze dāvina kroņlukturi un skaidru naudu.
1949. gads - Padomju laikā baznīcu draudzei atņēma, bet telpas pārbūvēja un izmantoja kinofilmu iznomāšanas kantoris.
1994. gads - Draudze savu īpašumu Raiņa ielā 4 atguva.
No sinagogas atpakaļ atdoti soli, kuri tur novietoti pēc luterāņu baznīcas slēgšanas. Tika atrasta arī A.Egles altārglezna.

Atsauces
1c08b030b9cd5730cc2f197e1cc669f435d5c030
5a9c8a937ee453ed6b29b83e0755fc8076d88c7f
4ec0fe902a197b5230b26d0403061ed25d5b8feb
B1be47379b8ea1e408a18c4c3da6ffa7125f280e