Latgales dati

1999. gada 15. jūlijs

Pēc ieilgušās tiesvedības starp katoļu Baznīcu un valsti Augstākā tiesa pasludina lēmumu - līdz 1999.gada 15.jūlijam Aglonas internātģimnāzijai ir jāatstāj telpas. Ēkā tiek izvietota Aglonas katoļu ģimnāzija, kurā 2000./2001.mācību gadā mācās 46 audzēkņi.