Latgales dati

1803. gada 6. janvāris

Noslēgta grāfa Mihala Plātera un Izabellas Helēnas Zībergas (pēdējā dzimtas pārstāve) laulība, kurā dzima 11 bērni. Tā tiek likti pamati varenai Plāteru - Zībergu dzimtai, kurai bija ievērojama loma Latgales vēsturē.
Vēstures avotos minēts arī cits laulības noslēgšanas laiks - 1803. gada 10. jūlijs, ko apstrīd poļu pētnieks Š.Konarskis.
Izabellas Helēnas Zībergas īpašumi (jeb sievas tēva) uz to laiku bijuši: Šlosberga,
Ilūkste, Kazimirišķi, Svente, Ārone, Bebrene, Dvente, Ancenišķi, Dunava, Rubene,
Kameņeca (pie Eglaines), Kaldabruņa, Vecsventa, Jaunsventa un Jadvigova Kurzemē, Līksna, Kirupe, Ozołmuiža, Vabole, Nīcgale, Arendole, Kałupe, Ambeļi, kā arī Kumpals Lietuvā.
1860. gadā Līksnas muižas platība bija 21140 desetīnas, no tiem 17235 desetnaīs bija meži. Abu dzimumu dvēeļu skaits - 6412.

Atsauces