Latgales dati

2009. gada 1. jūlijs

Latgalē šo sarakstu veido:
Aglonas novads - Andris Badūns (ZZS)
Baltinavas novads - Lidija Siliņa (Mēs - Baltinavai!)
Balvu novads - Jānis Trupovnieks (TB/LNNK). Par priekšsēdētāja vietniekiem ir ievēlēti Andris Kazinovskis un Ināra Ņikuļina. Novada pašvaldības izpilddirektora amatā iecelta Inta Kaļva.
Ciblas novads - Juris Dombrovskis (ZZS)
Dagdas novads - Viktors Stikuts (TP)
Daugavpils novads - Janīna Jalinska (LPP/LC). Par novada domes priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Viktors Kalāns („Zaļo un Zemnieku savienība”), par izpilddirektori - Vanda Kezika.
Ilūkstes novads - Stefans Rāzna (ZZS)
Kārsavas novads - Ināra Silicka (ZZS)
Krāslavas novads - Gunārs Upenieks (ZZS)
Krustpils novads - Kārlis Pabērzs (SCP)
Līvānu novads - Andris Vaivods (TP). Par priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta līdzšinējā priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
Lubānas novads - Tālis Salenieks (Rītdiena)
Ludzas novads - Jevgenija Kušča (SC)
Preiļu novads - Aldis Adamovičs (TP). Par Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Jānis Anspoks. Par Preiļu novada domes izpilddirektoru apstiprināts Vladimirs Ivanovs.
Rēzeknes novads - Monvīds Švarcs (TP)
Riebiņu novads - Ilmārs Meluškāns (TP)
Rugāju novads - RIta Krēmere (Vienoti novadam)
Varakļānu novads - Modra Vilkauša (Savam novadam)
Vārkavas novads - Antra Vilcāne (Kopsolis)
Viļakas novads - Sergejs Maksimovs (LPP)
Viļānu novads - Arnolds Pudulis (ZZS)
Zilupes novads - Oļegs Agafonovs (SC)

Nākošās pašvaldību vēlēšanas notiek 2013.gadā.