Latgales dati

1830. gada 1. oktobris

Baznīca būvēta par muižnieka Ludvika Šabanska (Sobanska) līdzekļiem. Prāvesta Pēteris Brzozdovska laikā, kurs nokalpoja Bukmuiža 40 gadus un apbedīts vietējos vecajos kapos.
Baznīca veltīta sv. Ludviga godam, tāpēc šim svētajam draudze ir sava dziesma. Tā sākas ar vārdiem - Bukmuižas kalnā svēts Ludvigs ir ņēmis baznīcu glāšanā savā".
Baznīcas īsa celtniecības vēsture fiksēta albumā "Terra Mariana".

Atsauces
  • Svilāns, J. Latvijas Romas – katoļu baznīcas un kapelas. 1975. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija. 1995. 48.-49. lpp.
C4f4d3d7edd0e49dc4c0adbd7d82000460e1a846