Latgales dati

1839. gada 14. augusts

Aglonas klostera 140. gadadienā iesvētīts Sv. Dominika godam un iekārts baznīcas labajā tornī vislielākais no 6 baznīcas zvaniem. Par tā uzstādīšanu rūpējies Tēvs Andrejs Juškevičs. Turpmāk, dzirdot zvana skaisto skaņu, ļaudis parasti teikuši: "Juškevičs uz lūgšanu sauc!"
Zvana svars 58 pudi 38 mārciņas. Uzraksts zvana ārpusē "Dieva godam mani izlēja Daniels Verners Viļņā 1839.gadā".