Latgales dati

2009. gada 19. jūnijs

Daugavpils Universitātes docētāja VERA BOROŅENKO Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā aizstāv promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai.
Tēma “Klāsteru loma reģiona konkurētspējas paaugstināšanā”.