Latgales dati

1569. gada 1. jūlijs

Lietuvas lielkņaziste un Polija noslēdz Ļubļinas ūniju, apvienojoties vienā valstī - Žečpospoļitā (Nosaukums ir no latīņu valodas: res publica — poliski "Rzecz pospolita"). Tajā ietilpst arī Latgale (Inflantija).
Teksta vismaz 2 atsauces uz lietam, kas saistītas ar Latgales vēsture.
1. Ūnijas ievadā veidotāju sarakstā minēts grāfs Jans Hodkevičs. Pie daudzajiem tituliem un amatiem minēts arī "administrator i hetman ziemie inflancki", kas reāli tolaik nozīmēja "Livonijas hetmanis un ģenerāladministrators." Ar Livoniju toreiz pēc Livonijas kara saprata Pārdaugavas hercogisti, kuras sastāvā bija arī vēlākā Latgale (Inflantija).
2. Ūnijas 5. punkts:
"Obieranie i podnoszenie wielgiego księdza litewskiego, które przedtym osobno bywało w Litwie, aby już tak ustało, żeby i znak żaden albo podobieństwo na potym nie było, z ktoregoby się okazowało abo znaczyło podnoszenie albo inauguracja wielgiego księdza litewskiego. A iż tytuł Wielgiego Księstwa litewskiego i urzędy zostawają, tedy przy obieraniu i koronacji ma być obwołan oraz krolem polskiem i tenże wielgim księdzem litewskiem, ruskiem, pruskiem, mazowieckiem, żmudzkiem, kijowskiem, wołyńskiem, podlaskiem i inflanckiem."
Ūnijas veidošana (iespējams, zvēresta nodošana karaļa klatbūtnē) attēlota J Mateiko gleznā ´'Ļublinas ūnija" /1869/.

Atsauces
E5b056c1c123e2e1081111b02a59bd396b8eee1b