Latgales dati

1996. gada 7. jūnijs

Organizācijas mērķi:
1. Pierobežas reģionu sadarbības organizācija kopēju programmu un projektu, kas vērsti uz pierobežas teritoriju ekonomisko, sociālo progresu un ekoloģijas jautājumu risināšanu, izstrādē un realizācijā;
2. Eiroreģiona dalībnieku savstārpējo interešu pārstāvniecība Latvijas Republikas, Krievijas Federācijas un Igaunijas Republikas valsts institūcijās, kā arī starptautiskās un citās organizācijās;
3. Efektīva Eiroreģiona dalībnieku pierobežas stāvokļa iespēju izmantošana, lai attīstītu savas teritorijas.
Biedrībā ir vairākas Latgales pašvaldības - trīs pagasti (Malnavas pagasts, Baltinavas pagasts, Šķilbēnu pagasts) un divas pilsētas (Viļakas pilsēta un Balvu pilsēta).