Latgales dati

2000. gada 21. jūnijs

Vilhelms Ēriks Kravalis (2.grupas invalīds no Ludzas), kas pārvietojas ar kruķu palīdzību, uzsāk ceļu no Ludzas uz Rīgu, lai piedalītos akcijā „Ko spēj invalīds?”.
Sākotnēji ceļojums tika pārtraukts jau Rēzeknē veselības problēmu dēļ. Pēc pāris dienām Kravalis atveseļojās, mērķi īstenoja 11 dienās un sasniedza Rīgu.