Latgales dati

2007. gada 15. jūnijs

Krāslavas pie tilta Rīgas ielā, iepretim grāfu Plāteru parkam ar pašvaldības un Hipotēku bankas atbalstu atklāts pilsētas simbols pilsētas simbols – mazās arhitektūras formas laiva, kurā iestādītas puķes.
Tas saskan ar Krāslavas ģerbonī attēlota buru laivu – tā simbolizē, ka pilsētas liktenis ir cieši saistīts ar Daugavas kuģošanu. Savukārt pieci tās airi nozīmē tautības, kuras vēsturiski dzīvojušas Krāslavā – latvieši, krievi, ebreji, baltkrievi, poļi.