Latgales dati

1937. gada 10. novembris

Uzsākti arheoloģiskie izrakumi Dvietes upes krastos, kur vasarā, bagarējot grāvjus (darba vadītājs Klaucēns), tika atklātas daudzas senlietas. Par to prese jau ziņoja septembra beigās. Darbus vada Latvijas vēstures muzeja Jelgavas nodaļas pārzinis E.Šturms un Daugavpils nodaļas pārzinis O.Kalējs. Darbos iesaistīti arī Dvietes pamstskolas 45 skolēni skolas pārziņa. A.Lāča vadībā.
Pirmās dienas darbs noslēdzās ar bagātīgiem atradumiem — izraka ap 20 dažādus kaula un akmens priekšmetus, kuru vecumu rēķina no 3—4000 gadiem.

Atsauces
  • Kalējs, O. “Dvietē atrasti 4.000 gadu veci senatnes priekšmeti.” Latgales Vēstnesis. 1937. 25. oktobris.
  • “Dvietē izdarīs pirmos izrakumus.” Latgales Vēstnesis. 1937. 10. novembris.
  • “Dviete – akmens laikmeta cilvēku mītne.” Latgales Vēstnesis. 1937. 20. oktobris.
  • “Bagātīgi atradumi Dvietes upē.” Latgales Vēstnesis. 1937. 12. novembris.
  • “Aizvēstures laikmeta atliekas Dvietē.” Jaunākās Ziņas. 1937. 23. oktobris.