Latgales dati

1937. gada 25. jūlijs

Rīgas Garīgā semināra profesors prelāts Aleksandrs Novickis iesvēta Višķu katōļu baznīcas ērģeles. Svinību sprediķi teica Augškalnes prāvests Alfons Misjūns. Ērģeles rožotas Rīgas firmā „Kolbe”. Tās izmaksāja 8700 Ls. To iegādei savus ziedojumus deva draudzes locekļi.