Latgales dati

1926. gada 11. marts

Laikraksts turpina Daugavpils latviešu laikrakstu tradīcijas. Līdz tam iznāca Daugavpilī "Daugavas Vēstnesis".
Iznāk līdz 1928. gada 9. jūnijam. Turpmāk iznāk ar nosaukumu "Latgales Ziņas".
Redaktori K.KRAUJIŅŠ, D.SALMIŅŠ, Jānis ZVIRBULIS, A.URDZIŅŠ.
Adrese Valdemāra 11.

Atsauces