Latgales dati

1920. gada 12. janvāris

Pulku sāka formēt 1920. gada 12. janvārī. Toreizējais komandieris Šenfelds 12. janvārī parakstīja pirmo pavēli. 12. janvāris turpmāk uzskatīts par pulka dienu.
Artilērijas vēstures pētnieks K. Dambītis promocijas darbā (2015) raksta: "Par Zemgales artilērijas pulka dibināšanas dienu uzskatāms 1919. g. 20. decembris, kad Lejas-Kurzemes Kara apgabala priekšnieks mutiski pavēlēja no Armijas Artilērijas rezerves saņemto, 8. un 10. btr. apvienot X artilērijas dvz., kpt. Franča Markovska vadībā. 1920. g. 13. janvārī kpt. F. Markovski nomainīja no VAP piekomandētais kpt. V. Šēnfelds".
Pulks piedalījās Latgales atbrīvošanā. Kopš 1921. gada pavasara izvietots Daugavpils cietoksnī, tilta nocietinājumā Daugavas kreisajā krastā.
Notikumi pulka vēsturē:
- 1922. gadā pulka svētki svinēti 27. septembrī.
- 1924. gadā 4. pulka svētki atzīmēti kopā ar tauru pasniegšanas dienu 18. oktobrī Daugavpilī. Sudraba taures paniedza Zemgales pašvaldību iestādes.
- 1932.gadā pulka vajadzībām uzbūvēta manēža 30 X 60 m. Pulkam bija labi ierīkoti zirgu staļli.
- 1935. gada 12. janvārī plaši svinēta pulka 15 gadu jubileja. Sarīkojumā piedalījās Zemgales pilsētu vadība.
- 1936. gada 12. janvāra svinību fotogrāfija publicēta žurnālā "Aizsargs" (Nr.1)
- 1940. gadā tika nolemts 20 gadu svinības pārcelt no janvāra uz jūniju. Tās nav notikušas.

Zemgales artilērijas pulka komandieri:
pulkvedis Ādolfs Heinrihs Zemgalnieks /1920–1921/
pulkvedis Reinis Gundars /1921–1925/
pulkvedis Pēteris Kire /1925–1926/
pulkvedis Edgars Teofils Jākobsons /1926–1929; 1930–1932/
pulkvedis Visvaldis Dūms /1929–1930/
pulkvedis Teodors Ērihs Nikolajs Andersons /1932–1936/
pulkvedis Arveds Augusts Vilhelms Kalniņš /1937–1939/
pulkvedis Aleksandrs Jūlijs Kasparsons /1939–1940/.

Pulka 3. baterijā 1939. gadā dienēja Kārlis Viljams Strucs, dzimis 1917. gadā spāņu konsula Rīgā un holandietes ģimenē. Pēc konsula nāves holandiete Lottie Pedone apprecējās ar Itālijas grāfu Lagerveju. Grāfiene 1939. gadā apciemoja dēlu Daugavpilī.
Seržants Andrejs Liepiņš fotografēja pulka ikdienu, arī Daugavpils cietoksnī 1920.-1921. gada mijā.
Pulkā dienēja nākošais Saeimas deputāts Antons Dzenis.

Atsauces
41dfc5024cc5a34f16d1355ad022916d941502e5
Ab2a55a3a8f19484695ee834e68b7434f9493b96
8d5568154362cb4e3e34999c564c5a68f0f92129
D98f8c96178fb9e747eadf7baa23b7e9f6207c27
4235601a97803279a09413658676af74b70a54d3
5deb292caa9019509c50edf60e05a845e21ff16a
55e6e4fd1fb90f4a46aeff20777c6a2bbae6e2e5
6586ab899d5f621f6c1fbaf6e2020a1b99b5f27c
Ef7e4ae89734977a82fb44628b6af6d67fd36682
3e1495f5510b4c9496a00ed257076158b40c0ee8
F5166c11ee43588ddd6f06435940a94bd9309e32
F98c96b157feb7004f6e12ecf024c5ba209ec52f
B043e7498eb58596f2b7a60e1190fadf27c68cf7
6c344c9ac7ee318d1d72039bdc3bf076762c1ebe
3bc2e40cf2898ce09b0161c3b24e9013e861808d
Ef673eddd0a0c621407cf3ce51c167171c380f01
4f0ce2d0d2a52d5f4f78e2c598a8ed6f1e4491ab
6aa28b212aa01802a95e61a39a4b52b058f1a361
87b0324b8f7c8dbcea15e1c0687aa47b88b1f1ce